QUI SOM 

L’institut Giola és l’institut públic d’educació secundària de Llinars del Vallès. Ens regim pels principis del sistema educatiu català  i ens organitzem per garantir els principis de qualitat pedagògica, direcció responsable, dedicació i professionalitat dels docents, d’avaluació i retiment de comptes i d’implicació de les famílies i participació de la comunitat escolar. Com a centre que treballa des dels principis de gestió en qualitat, potenciem la millora continua com a tret d’identitat del centre amb metodologies de gestió basades en processos i avalades per normes internacionals de qualitat.

COMPROMÍS DE QUALITAT

L’institut Giola està implicat en el desenvolupament del Sistema de Gestió de la Qualitat des de gairebé l’inici de la seva implementació en els instituts de Catalunya.
Fa més de quinze anys que vam obtenir la primera certificació ISO-9001, any rere any la renovem buscant el camí que ens permeti millorar el servei que oferim a tots els que formen la comunitat Giola.

VALORS

Els principis ètics i de funcionament que guien el treball quotidià al nostre centre requereixen el compromís compartit per tots i conformen la nostra cultura: creixement personal, convivència i sostenibilitat.

OFERTA EDUCATIVA

L’oferta educativa del centre compren els nivells d’ESO, Batxillerat i Formació Professional, amb oferta de Cicles de Grau Mitjà d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques, Producció Agropecuària, Gestió Administrativa, i el Cicle de Grau Superior d’Administració i Finances, des d’un enfocament pedagògic que impulsa les metodologies actives, el treball per projectes i el plurilingüisme.

ESO - BATXILLERAT

CICLES FORMATIUS 

COMISSIONS I PROJECTES

COMUNITAT ESCOLAR 

ON SOM

  •                                                                                       

The site was started with Mobirise